Loading...
 
न चोरहर्यं न राजहर्यं । न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी । व्यये कृते वर्धते एव नित्यं । विद्याधनं सर्वधनप्रधानम ॥ na chorahaaryam na cha raajahaaryam । na bhraatibhaajyam na chabhaarakaari । vyaye kRite vardhata eva nityam । vidyaadhanam sarvadhanapradhaanam ॥ It cannot be stolen by thieves, Nor can it be taken away by kings. It cannot be divided among brothers, It does not cause a load on your shoulders. If spent.., It indeed always keeps growing. The wealth of knowledge.., Is the most superior wealth of all!Slokas : Devanagri : Vishnu Naalaayiram Peyaazvaar


Muunraantiruvandaadi : Prapatti : Sanskrit


Slokas : Devanagri : Vishnu Naalaayiram Peyaazvaar


Vishnu Naalaayiram Peyaazvaar
Muunraantiruvandaadi

Slokas : Devanagri


Click any heading to sort
SectionNameSourceLanguageMByte